Пиктограма на random(signature)

random(signature) 1.6.1 Изисква рестартиране

от Ingo Oppermann

Updates a given signature file in regular intervals.

Добавката е отбелязана като изпитателна от разработчиците ѝ