Пиктограма на Преадресиране на писма (Mail Redirect)

Преадресиране на писма (Mail Redirect) 0.10.5 Изисква рестартиране

от Onno Ekker, Pawel Krzesniak

Предоставя възможност за преадресиране на електронни писма до други получатели.