Пиктограма на InfoNotary Configurator for Mozilla

InfoNotary Configurator for Mozilla 1.4.10 Изисква рестартиране

от InfoNotary

Configures Mozilla for work with certificates issued by InfoNotary Plc.

Добавката е отбелязана като изпитателна от разработчиците ѝ