Пиктограма на glowygold-thunder

glowygold-thunder 8.0.06 Изисква рестартиране

от glowplug

Black and gold theme.