Пиктограма на flaminglow-thunder

flaminglow-thunder 8.0.06 Изисква рестартиране

от glowplug

Variations of flamingo pink, red and orange.