Пиктограма на DancingMouse for Thunderbird3

DancingMouse for Thunderbird3 1.1 Изисква рестартиране

от Connor Behan

It's supposed to give Thunderbird 3 the same look and feel as Firefox 3.

Добавката е отбелязана като изпитателна от разработчиците ѝ