Добре дошли в Добавки за Thunderbird.

Добавете допълнителни възможности и теми, за да направите Thunderbird свой.

Затваряне

On the go?

Check out our Mobile Add-ons site.

Затваряне

Хронология на версиите на Close tab on ESC

7 версии

Отнасяйте се с повишено внимание към старите версии!

Тези версии са предоставени за справки и тестови цели. Винаги трябва да използвате последната версия на добавките.

Издание 0.0.8 4.6 KiB Работи с Thunderbird 3.0 - 60.*

Compatibility changes for Thunderbird version 60

Издание 0.0.7 4.6 KiB Работи с Thunderbird 3.0 - 52.*

Added setting to close all open message tabs when leaving Thunderbird.

Closing a tab with ESC now behaves like when closing the tab with a mouse click, so it keeps the index of the selected tab.

Издание 0.0.6 4.4 KiB Работи с Thunderbird 3.0 - 45.*

Fixed issue of hiding CTRL + SHIFT + K list filter box when closing tab with ESC key. Added option to enable behaviour only for message tabs (thus leaving calendar and other tabs untouched).

Издание 0.0.5 3.0 KiB Работи с Thunderbird 3.0 - 31.*

Издание 0.0.4 3.0 KiB Работи с Thunderbird 3.0 - 5.0

Changes in this version:
  • Fixed the bug where some status bar items were missing (e.g. online/offline button)
  • Added setting to prevent going back to the first tab after tab close (can be found in the new preferences dialog)

Издание 0.0.3 2.0 KiB Работи с Thunderbird 3.0 - 5.0

Updated add-on for Thunderbird 5.0

Издание 0.0.2 3.0 KiB Работи с Thunderbird 3.0 - 3.2a1pre