Оценена с 1 от 5 звезди

TB v58.0b1, Classic TB2 v1.4.3

Това е отзив за предно издание на добавката (1.4.3). 

A new version has just been released with many bug fixes - hope you try it out!