Icon of Słowniczek

Słowniczek 1.3 Requires Restart

deur Leszek Życzkowski, Internauta1024A

Dodaje do menu kontekstowego słowniki synonimów (MegaSłownik oraz synonimy.ux.pl) i słowniki językowe (Ling.pl, Dict.pl, Diki.pl, Angool.pl, MegaSłownik i Onet.pl: Tłumacz).