Výsledky vyhľadávania pre značku "colors"

Colorific

Colorize entire web pages. Configure themes using sliders and drag-and-drop. Set domain preferences for automatic coloration.

Ohodnotené 4 z 5 hviezdičiek (14)
7 používateľov

ToggleDocumentColors_ Vyžaduje reštart

Adds a toolbar button and keyboard shortcut to switch between the default page colors and user-defined colors.
Firefox shortcut: Control-Shift-C
SeaMonkey shortcut: Control-K

Ohodnotené 5 z 5 hviezdičiek (15)
6 používateľov

iKusezina by Google

iKusezina Google Search

Nehodnotené
1 prevzatie za týždeň