Рейтинг 5 из 5 звёзд

Great extension to convert text to Cyrillic letter.

Хвала за одличну, корисну алатку!