Рейтинг 5 из 5 звёзд

Man ļoti patīk, nekādas kļūdas arī neesmu atradis.
Paldies par lielisku darbu! :)

Это отзыв для предыдущей версии этого дополнения (0.7.4.1).