Ícone de Fjalori shqip

Fjalori shqip 1.8.2

por Luan Kelmendi

Fjalor drejtshkrimor për Firefox , Thunderbird, SeaMonkey etj.