Ícone de Theotokos

Theotokos 1.0

por amhalaba

Orthodox Catholic Christian Icon Mary Our Lady Theotokos Jesus