Oceniono na 5 z 5 możliwych gwiazdek

இது அற்புதமான சொல்திருத்தி, தொடரட்டும் உங்கள் பணி.

Ta opinia jest o wcześniejszej wersji dodatku (0.8). 

Oceniono na 3 z 5 możliwych gwiazdek

நல்ல நீட்சி சவாலான தமிழ்ச் சொல்லியலில் சிறப்பான திருத்தி. ஒரு வினைச் சொல்லின் அனைத்துப் பரிமாணத்தையும் கண்டுகொள்ளுமானால் இன்னும் சிறப்பு

Ta opinia jest o wcześniejszej wersji dodatku (0.8). 

Oceniono na 4 z 5 możliwych gwiazdek

gdgd

Ta opinia jest o wcześniejszej wersji dodatku (0.8). 

Oceniono na 4 z 5 możliwych gwiazdek

super ext

Ta opinia jest o wcześniejszej wersji dodatku (0.8). 

Oceniono na 4 z 5 możliwych gwiazdek

மிக மிக நன்றி..!வலை தளத்தில் இப்படியொரு அரிய வாய்ப்பை பயன்படுத்து ம் போது அதிக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.. நன்றி..! க்ரோமிலும் இப்படியொரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தினால் நன்றாக இருக்கும்...

Ta opinia jest o wcześniejszej wersji dodatku (0.6). 

Oceniono na 5 z 5 możliwych gwiazdek

Nice one... Please make it available for chrome too...

Ta opinia jest o wcześniejszej wersji dodatku (0.3). 

Oceniono na 4 z 5 możliwych gwiazdek

நன்றாக வேலை செய்கிறது. இந்த பயனுள்ள நீட்சி குரோம் உலாவியிலும் கிடைக்கப் பெற வேண்டும். நன்றி.

Ta opinia jest o wcześniejszej wersji dodatku (0.3). 

Oceniono na 5 z 5 możliwych gwiazdek

It is very useful extension. Working very well. Grete to know that my friends are worked on this extension. Thank you very much,..!!

Ta opinia jest o wcześniejszej wersji dodatku (0.3).