Ikona ImportExportTools NG

ImportExportTools NG 4.0.4 Wymagane ponowne uruchomienie

Autor: Christopher Leidigh

Umożliwia importowanie i eksportowanie plików w formacie mbox (NextGen)