Ikona Hiligaynon spell checker

Hiligaynon spell checker 0.14.1webext

Autor: Kevin Scannell, Francis D. Dimzon

Add-on for spell checking Hiligaynon text.

Ten dodatek został oznaczony jako eksperymentalny przez jego autorów