Ikona FireFTP

FireFTP 2.0.31 Wymagane ponowne uruchomienie

Autor: Mime Čuvalo

FireFTP jest bezpiecznym, współpracującym z wieloma platformami systemowymi klientem FTP przeznaczonym dla przeglądarki Firefox. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi umożliwia łatwy dostęp do serwerów FTP.