Vault Shortcut-versiegeschiedenis

1 versie

Wees voorzichtig met oude versies!

Deze versies worden ter referentie en voor testdoeleinden weergegeven. U dient altijd de meest recente versie van een add-on te gebruiken.

Versie 1.0.2 5.8 KiB Werkt met SeaMonkey 2.4 - *

Added preset paths for launching Chrome, Firefox, and Vivaldi on macOS.