xSidebar for Thunderbird-versiegeschiedenis

3 versies

Wees voorzichtig met oude versies!

Deze versies worden ter referentie en voor testdoeleinden weergegeven. U dient altijd de meest recente versie van een add-on te gebruiken.

Versie 0.7 40.0 KiB Werkt met Thunderbird 3.0 - 3.1.*

What's new:
* Minimum supported version is now Thunderbird 3.0.
* Compact styles for the addons sidebar updated for Thunderbird 3.0 and 3.1.

Versie 0.6 39.0 KiB Werkt met Thunderbird 1.0 - 3.1a1pre

What's new:
* [fix] Fix session history error in browser.xml (disable history in our sidebar browser element).
* [fix] Theme splitter not oriented vertical in TB >= 2.0.
* [new] Added da-DK, pl-PL, sr-RS, and zh-CN locales from Babelzilla.
* [enh] Better support for tabmail UI in TB3.0b3.

Versie 0.5 36.0 KiB Werkt met Thunderbird 1.0 - 3.1a1pre

2008-12-12: xSidebarTIG v0.5:

* [fix] Sidebar splitter not totally hidden on Thunderbrird startup.
* [fix] Nesting error which showed the splitter but not the persisted sidebar on application startup.
* [fix] xSidebar bug 17854 - xSidebar for Tb problem persisting visiblity on restart.
* [new] Added ca-AD and pt-BR locales from Babelzilla.
* [new] Added tr-TR, and uk-UA locales from Babelzilla.
* [new] Added tr-TR, uk-UA, cs-CZ, mk-MK and ru-RU locales from Babelzilla.
* [fix] xSidebarTIG broken on Shredder 3.0b1.
* Updated addon sidebar styles for Shredder 3.0b1.
* [fix] Sending from contacts sidebar fails if no message folder is focused/loaded.