Pictogram van Close on Escape Too

Close on Escape Too 1.0 Vereist herstart

door Norm

Updated version of David Winter's Close Tab on Escape, ported to be compatible with Thunderbird 68 and later.

Deze add-on is door de ontwikkelaars ervan gemarkeerd als experimenteel