Pictogram van Join-NG

Join-NG 0.8.4 Vereist herstart

door Paulius Zaleckas

Join partial messages. Somewhat similar to MS Outlook Express "combine and decode".

Deze add-on is door de ontwikkelaars ervan gemarkeerd als experimenteel