Latviešu valodas pareizrakstības pārbaudes vārdnīcaのバージョン履歴

13 個のバージョンがあります

古いバージョンにご注意!

これらは、参考またはテストのために表示されているバージョンです。常に 最新バージョン のアドオンを使用してください。

バージョン 1.3.0.1webext 346.9 KiB

バージョン 1.3.0 352.0 KiB

Šajā versijā afiksu fails papildināts ar likumu rindu, kas izceļ nepareizi lietotus salikteņus (piemēram - kautkas, diezvai utml).

バージョン 1.2.0 319.7 KiB

Updated affix and dic files.//Labots afiksu fails un papildināta vārdnīca.

バージョン 1.1.0 317.3 KiB

Papildināts un pielabots vārdu krājums;
Laboti vairāki afiksi.

バージョン 1.0.0 315.4 KiB

Dictionary converted to UTF8 plus introduced HunSpell functionality

バージョン 0.9.5 621.0 KiB

Versija 0.9.5 no 0.9.4 atšķiras tikai ar Firefox for Mobile (Fennec) atbalstu.

バージョン 0.9.4 621.0 KiB

バージョン 0.9.3 628.0 KiB

Šobrīd pēdējā stabilā versija.// Current stable release

Pilna informācija par projektu // Full info at http://dict.dv.lv/home.php?prj=lv

バージョン 0.7.4.1 800.0 KiB

Atjauninājums, lai vārdnīca strādātu ar jaunākajām Firefox izstrādes versijām

バージョン 0.7.4 800.0 KiB

Jauna versija.
Izmaiņas:
- mainīti afiksu nosaukumi,
- pievienoti jauni vārdi,
- citi kļūdu labojumi.

バージョン 0.7.3.2 821.0 KiB

Updated for compatability with 3.0.*