Classic Firǝfox theme for SeaMonkey ikonja

Classic Firǝfox theme for SeaMonkey 0.0.20 Újraindítást igényel

: artam

Classic legacy Firǝfox based theme for SeaMonkey 2.x